Lle gai barcio?

Mae lle i barcio y tu allan I’r Byncws, er gall fod yn brysur. Mae maes parcio cyhoeddus ‘Talu ac arddangos’ i’w gael, rhaid gyrru heibio’r Byncws (os yw ar y dde) a cymryd y troiad cyntaf i’r dde. Mae modd trefnu bws mini i’ch hebrwng o’r orsaff tren, gyda rhybudd o flaen llaw. Gallwn hefyd drefnu cludiant i ag o weithgareddau lleol.

Oes modd mynd ar y we?

Oes, mae ganddom gysylltiad i’r we drwy’r adeilad cyfan, rhaid nol y cyfrinair gan y staff.

A oes llawer o risiau?

Mae’r lloches fyny dau lawr o risiau eithaf cul, a heb lift, yn anffodus. (Gweler ein Datganiad Hygyrchedd.)

A oes bwyd i’w gael yn y Byncws?

Nid ydym yn cynnig bwyd ond mae cegin gyda popty ag oergell yn y Byncws. Mae ambell gaffi cyfagos a llefydd ‘take away’, ag mwy o ddewis ym Mangor (6 milltir).

Ydi hi’n swnllyd yna?

Oherwydd ein bod wedi ein lleoli uwchben tafarn, mae’n naturiol bod rhyfaint o swn i’w glywed, ac mae’r penwythnosau yn medru bod yn eithaf bywiog.

Oes rhaid cymryd yr holl le?

Nagoes, mae modd dod fel unigolyn neu fel rhan o grwp. Rhaid nodi nad oes hawl i unrhywun o dan 16 mlwydd oed fod yn y dafarn gyda’r nos.

Ydi’r byncws yn addas i deuluoedd gyda plant?

Nacdi, yn anffodus. Rydym wedi ein lleoli uwchben tafarn brysur, ac yn aml iawn mae gennym grwpiau yn aros ar benwythnos stag neu barti plu. O’r herwydd, nid ydym yn gallu cynnig llety i deuluoedd gyda phlant. Serch hynny, efallai bod modd i ni gynnig lle i’r rhai sydd yn ei arddegau, os ydynt yn aros gyda’u rhieni – ond cysylltwch a ni o flaen llaw i wneud yn siwr.