Lle gai barcio?

Mae lle i barcio y tu allan I’r Byncws, er gall fod yn brysur. Mae maes parcio cyhoeddus ‘Talu ac arddangos’ i’w gael, rhaid gyrru heibio’r Byncws (os yw ar y dde) a cymryd y troiad cyntaf i’r dde. Mae modd trefnu bws mini i’ch hebrwng o’r orsaff tren, gyda rhybudd o flaen llaw. Gallwn hefyd drefnu cludiant i ag o weithgareddau lleol.

Oes modd mynd ar y we?

Oes, mae ganddom gysylltiad i’r we drwy’r adeilad cyfan, rhaid nol y cyfrinair gan y staff.

A oes llawer o risiau?

Mae’r lloches fyny dau lawr o risiau eithaf cul, a heb lift, yn anffodus. (Gweler ein Datganiad Hygyrchedd.)

A oes bwyd i’w gael yn y Byncws?

Nid ydym yn cynnig bwyd ond mae cegin gyda popty ag oergell yn y Byncws. Mae ambell gaffi cyfagos a llefydd ‘take away’, ag mwy o ddewis ym Mangor (6 milltir).

Beth yw’r gost?

£25 y person, y noson. Os ydych yn bwriadu aros mewn grwp mawr, mae modd cael gostyngiad. Ebostiwch ficpesda@gmail.com neu ffonio +44(0)1248 600997 i wneud ymholiadau.
Online Booking

Ydi hi’n swnllyd yna?

Oherwydd ein bod wedi ein lleoli uwchben tafarn, mae’n naturiol bod rhyfaint o swn i’w glywed, ac mae’r penwythnosau yn medru bod yn eithaf bywiog.

Oes rhaid cymryd yr holl le?

Nagoes, mae modd dod fel unigolyn neu fel rhan o grwp. Rhaid nodi nad oes hawl i unrhywun o dan 16 mlwydd oed fod yn y dafarn gyda’r nos.