Lle gai barcio?

Mae lle i barcio y tu allan I’r Byncws, er gall fod yn brysur. Mae maes parcio cyhoeddus ‘Talu ac arddangos’ i’w gael, rhaid gyrru heibio’r Byncws (os yw ar y dde) a cymryd y troiad cyntaf i’r dde. Mae modd trefnu bws mini i’ch hebrwng o’r orsaff tren, gyda rhybudd o flaen llaw. Gallwn hefyd drefnu cludiant i ag o weithgareddau lleol.

Oes modd mynd ar y we?

Oes, mae ganddom gysylltiad i’r we drwy’r adeilad cyfan, rhaid nol y cyfrinair gan y staff.

A oes llawer o risiau?

Mae’r lloches fyny dau lawr o risiau eithaf cul, a heb lift, yn anffodus. (Gweler ein Datganiad Hygyrchedd.)

A oes bwyd i’w gael yn y Byncws?

Nid ydym yn cynnig bwyd ond mae cegin gyda popty ag oergell yn y Byncws. Mae ambell gaffi cyfagos a llefydd ‘take away’, ag mwy o ddewis ym Mangor (6 milltir).

Ydi hi’n swnllyd yna?

Oherwydd ein bod wedi ein lleoli uwchben tafarn*, mae’n naturiol bod rhyfaint o swn i’w glywed, ac mae’r penwythnosau yn medru bod yn eithaf bywiog.

Oes rhaid cymryd yr holl le?

Oes, mae ein byncws yn berffaith ar gyfer grwpiau mawr. Mae’n bosib i grwpiau llai archebu’r fflat uchod.

Ydi’r byncws yn addas i deuluoedd gyda plant?

Nacdi, yn anffodus. Rydym wedi ein lleoli uwchben tafarn brysur*, ac yn aml iawn mae gennym grwpiau yn aros ar benwythnos stag neu barti plu. O’r herwydd, nid ydym yn gallu cynnig llety i deuluoedd gyda phlant. Serch hynny, efallai bod modd i ni gynnig lle i’r rhai sydd yn ei arddegau, os ydynt yn aros gyda’u rhieni – ond cysylltwch a ni o flaen llaw i wneud yn siwr.

*Nodwch, mae’r dafarn ar gau ar hyn o bryd.

Mae tafarn Y Fictoria ar gau ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio’n galed i ail agor cyn gynted a phosib